Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг

Колективна монографія

Open Access:
колективна монографія знаходиться у вільному доступі

Автори ......................... колектив авторів
Мова ............................ українська, англійська
Рік видання ................. 2023
Кількість сторінок ........ 342
Ілюстрації .................... у кольорі
Формат ......................... PDF
УДК ............................... 556.11
ISBN ............................. 978-617-7826-38-4
DOI ................................10.51500/7826-38-4
Видавець ..................... Яроче́нко Я. В.
Видання ....................... наукове
Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг
Колективна монографія

Open Access:
колективна монографія знаходиться у вільному доступі

Автори: колектив авторів

Мова: українська, англійська

Рік видання ........ 2023
Кіл-ть стор. ......... 342
Ілюстрації ........... у кольорі
Формат ............... PDF
Видавець ........... Яроче́нко Я. В.
Видання ............. наукове

УДК 556.11
ISBN 978-617-7826-38-4
DOI 10.51500/7826-38-4
Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг : колективна монографія / за ред. проф. Мальованого М. С. — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2023. — 342 с. : рис., табл. — оn-linе. = Water Supply and Wastewater Disposal: designing, construction, operation and monitoring : collective monograph / the scientific editorship of Professor Myroslav Malyovanyy — Еelectron. Data — Kyiv : Ya.Yarochenko, 2023. — 342 p. : illustrations, tables, photographs — оn-line.

Колективну монографію присвячено освітленню результатів наукових доповідей, оголошених на V Міжнародній науково-технічній конференції «Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг», за тематикою: водопровідні і каналізаційні мережі; очищення води, очищення і обробка стічних вод, переробка осаду; економіка водопостачання і водовідведення; вплив елементів управління водою та стічними водами на навколишнє середовище.
Монографію рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, докторантам тощо.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ