Реєстрація авторського права і псевдонімів

Реєстрація авторського права і псевдонімів

Надаємо комплекс реєстраційно-консалтингових послуг з оформлення об'єктів авторського права і псевдонімів в Україні, що істотно заощадить вам час та мінімізує ризик отримання відмови у видачі свідоцтва

Інтелектуальна власність (ІВ) – це результат творіння людського розуму. До об'єктів ІВ відносяться винаходи, літературні та художні твори, символіка, назви та зображення, які використовуються у комерційних цілях. Правові системи дозволяють охороняти об'єкти ІВ за допомогою патентів, авторського права і товарних знаків, забезпечуючи баланс інтересів авторів, винахідників і споживачів.
Термін охорони авторського права на території України становить весь термін життя автора і 70 років після смерті, крім окремих випадків, передбачених законодавством.
Відповідно до положень Бернської Конвенції, Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторське право на твір виникає з моменту його створення і не потребує обов'язкової державної реєстрації. При цьому, у разі необхідності, автору доведеться доводити факт авторства.

Авторське право на твори, створені на території України, діє як на території України, так і на території країн-учасниць Бернської конвенції – 176 країн.
Терміни дії авторського права на території інших держав визначені їх внутрішнім законодавством, проте мінімальна вимога до терміну відповідно до Бернської конвенції становить час життя автора і 50 років, без урахування окремих випадків.

Переваги реєстрації авторського права


1
Свідоцтво про реєстрацію об'єктів авторського права є документом, який засвідчує право власності на твір і дає можливість підтвердити це право у разі його неправомірного використання. ЗРАЗОК >>>
2
Можливість підтвердження авторства як на території України, так і на території країн-учасниць Бернської конвенції – 176 країн.
3
Можливість внесення об'єкта авторського права у Статутний капітал підприємства.
4
Спрощення процедури внесення об'єкта авторського права у Митний реєстр.
5
Спрощення процедур, пов'язаних із розпорядженням майновими правами, а саме з передачею прав власності або наданням дозволу на використання об'єкта авторського права.
6
Можливість отримати авторські права у спадок.

Особливості реєстрації авторського права в Україні

Авторське право можливо зареєструвати в Україні на ім'я: Автора (фізичної особи) чи Правовласника (фізичної особи або юридичної особи – роботодавця автора).
При цьому для підтвердження підстави виникнення прав у Роботодавця, необхідно надати документи, що підтверджують наявність трудових відносин і створення твору в порядку виконання службових обов'язків.

Особливості реєстрації авторського права в Україні

Авторське право можливо зареєструвати в Україні на ім'я: Автора (фізичної особи) чи Правовласника (фізичної особи або юридичної особи – роботодавця автора).
При цьому для підтвердження підстави виникнення прав у Роботодавця, необхідно надати документи, що підтверджують наявність трудових відносин і створення твору в порядку виконання службових обов'язків.

Поширені запитання
Що таке авторське право?
Авторське право – це юридичний термін, який використовується для опису прав, якими володіють автори на свої літературні та художні твори. Авторське право охоплює цілий діапазон творів – від книг, музики, картин, скульптури та фільмів до комп'ютерних програм, баз даних, реклами, карт і технічних креслень.
Які права дає авторське право?
У межах авторського права існує два типи прав:
 1. майнові права, які дозволяють правовласнику отримувати фінансову винагороду внаслідок використання його творів іншими особами;
 2. немайнові права, які забезпечують охорону неекономічних інтересів авторів.
Більшість законів про авторське право свідчать, що правовласник має економічне право дозволяти або не допускати певні види використання твору, отримувати винагороду за використання результатів його праці (наприклад, за допомогою колективного управління).

Володар економічних прав на твір може заборонити або дозволити:
 • його відтворення у різних формах, таких як друковане видання або звукозапис;
 • його публічне виконання, наприклад у вигляді п'єси або музичного твору;
 • його запис, наприклад у формі компакт-дисків або цифрових відеодисків;
 • його передачу в ефір, по радіо, кабелю або через супутник;
 • його переклад на інші мови;
 • його переробку, наприклад переробку роману в сценарій для фільму.
Прикладами загальновизнаних немайнових прав служить право претендувати на авторство твору та право заперечувати проти внесення в твір змін, які можуть зашкодити репутації автора.
Чи можна вільно використовувати твори, опубліковані в Інтернеті?
Поширеною помилкою є те, що твори, опубліковані в мережі Інтернет, у тому числі в соціальних мережах, належать до суспільного надбання, і тому вони можуть широко використовуватися всіма без отримання дозволів від власників прав.

Всі твори, що охороняються авторськими або суміжними правами – від музичних творів до мультимедійних продуктів, газетних статей та аудіовізуальних творів, термін охорони яких не закінчився, підлягають охороні, незалежно від того, чи були вони опубліковані на папері або у цифровому форматі.

Для використання твору, як правило, потрібен дозвіл власника прав. Деякі веб-сайти містять вільну ліцензію, яка може звільняти від необхідності отримання безпосереднього дозволу на деякі види використання творів. Такі ліцензії можуть надавати дозволи тільки на деякі види використання творів, наприклад, у деяких некомерційних цілях. На практиці ж, якщо мова йде, наприклад, про загальнодоступний текст у блозі або на веб-сайті, ви можете використовувати його тільки у тому випадку, якщо:
 • це використання передбачено загальною ліцензією, наданою через веб-сайт;
 • використання передбачено обмеженнями або винятками з авторського права;
 • вами отримано дозвіл на передбачуване використання.
Аналогічним чином, отримання дозволу необхідно, якщо ваше мале або середнє підприємство займається публікацією творів, фонограм, ефірних передач або виконань, що охороняються авторським правом або надає до них доступ на своєму веб-сайті.
Чи потрібно проставляти © знак на творах?
У минулому за законодавством деяких країн власники авторського права для одержання охорони були зобов'язані дотримуватися певних формальностей. Одна з цих формальностей полягала у тому, що потрібно вказати, що охорона авторського права виконана, наприклад шляхом проставлення © знака.
Нині лише невелика кількість країн як і раніше пред'являють формальні вимоги до надання охорони авторського права, і тому використання таких символів більше не є юридичною вимогою. Проте багато власників прав, як і раніше проставляють знак ©, щоб підкреслити, що їхні твори охороняються авторським правом і всі права захищені.
Який термін охорони авторського права?
У країнах-учасницях Бернської конвенції термін не може бути меншим ніж 50 років після смерті автору твору. Однак країни можуть встановлювати і більш тривалі терміни охорони.
Для отримання більш детальної інформації ви можете звернутися до одного з 176 національних відомств ІВ.
Чи існує реєстр | депозитарій авторських прав?
Міжнародного реєстру з функцією пошуку творів, що охороняються авторським правом, не існує. Це пояснюється тим, що охорона авторських прав, як правило, здійснюється автоматично і не пов'язана з реєстрацією. Однак у деяких країнах існують добровільні реєстри | депозитарії авторських прав, і в цих випадках реєстрація творів доцільна, бо наявність реєстрації може стати значною перевагою, наприклад, при виникненні спору щодо прав на твір.
Для отримання більш докладної інформації ви можете звернутися до одного з 176 національних відомств ІВ.
Хто володіє авторським правом на твір?
Якщо мною створено твір під час роботи за наймом, хто є власником авторського права?
Першим власником авторського права, як правило, є автор твору. Однак з цього правила існують деякі винятки. Наприклад, в деяких країнах майнові права на твір, що охороняється авторським правом, спочатку належать особі | організації, на яку працює автор. У інших країнах майнові права автоматично присвоюються або передаються роботодавцю.
Твір, що належать до "Суспільного надбання", як це розуміти?
Коли йдеться про те, що твір відноситься до "Суспільне надбання" | "Commons", це означає, що такий твір більш не має власника. Зазвичай це пов'язано із закінченням терміну охорони авторських прав.
Наприклад, майнові права на відому поему Гомера "Одіссея" давно минули, і твір може використовуватися, у тому числі в комерційних цілях, без дозволу власника прав або оплати роялті.
У деяких країнах автори творів можуть добровільно оголошувати свої твори суспільним надбанням за допомогою процедури, відомої як "добровільна відмова".
Контакти
Зв'яжіться з нами, ми з радістю відповімо на ваші запитання
Телефон: +38 093 923 1410

Почта: info@liegudzyk.com

@liegudzyk.op
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності