Утилізація відходів – основа відповідального споживання ресурсів

Колективна монографія

Електронна PDF – 20,00 грн


Автор ........................... Колектив авторів
Мова ............................ Українська
Рік видання ................. 2021
Кількість сторінок ........ 176
Ілюстрації .................... у кольорі
Формат ........................ Adobe PDF
УДК .............................. 331:4:69
ISBN ............................. 978-617-7826-05-6
Видавець ..................... Яроче́нко Я.В.
Видання ....................... Online-видання
Утилізація відходів – основа відповідального споживання ресурсів
Колективна монографія

Електронна PDF – 20,00 грн


Автор .................. Колектив авторів
Мова ................... Українська
Рік видання ........ 2021
Кількість стор. ... 176
Ілюстрації ........... у кольорі
Формат ............... Adobe PDF
УДК ......................331:4:69
ISBN .................... 978-617-7826-05-6
Видавець ........... Яроче́нко Я.В.
Видання ............. Online-видання
Утилізація відходів – основа відповідального споживання ресурсів: колективна монографія / [авт. кол. : Нагурський А., Корчак Б., Гринишин О. та ін.] / за ред. проф. Нагурського О.А. – Київ : ЯРОЧЕ́НКО Я.В., 2021 – 176 с. : рис. / Online-видання.
У монографії представлено теоретичні та практичні дослідження вчених в сфері безпеки поводження із відходами, їх рециклінгу та знешкодження. Авторами монографії узагальнені відомості та систематизована інформація у сфері переробки та утилізації відходів. Запропоновано комплексний підхід, та подальше вдосконалення методів поводження із відходами, повторного використання як матеріальних ресурсів та безпечного знешкодження. Практичне значення монографії полягає у використані отриманих наукових результатів в процесі навчання студентів.

Науковий редактор:
Нагурський О.А. доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка»

Рецензенти:
Яремко З.М. доктор хімічних наук, професор, Львівський національний університет ім І.Франка
Попович В.В. доктор технічних наук, доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Гумницький Я.М. доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка»
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ