Управління ризиками безпеки професійної діяльності

Практикум


Open Access: практикум знаходиться у вільному доступі

Автори: Васійчук В. >>> Токарєва М. >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2022
Кількість сторінок ........ 161
Таблиці ......................... ч/б
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... 504.75:658.283 (075.8)
ISBN ............................. 978-617-7826-24-7 (оn-line)
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... Яроче́нко Я. В.
Видання ....................... навчальне
Управління ризиками безпеки професійної діяльності

Практикум

Open Access:
практикум знаходиться у вільному доступі


Автори:
Васійчук В. >>>
Токарєва М. >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2022
Кількість стор. .... 161
Таблиці ............... ч/б
Формат ............... PDF
Видавець ........... Яроче́нко Я. В.
Видання ............. навчальне

УДК 504.75:658.283 (075.8)
ISBN 978-617-7826-24-7 (оn-line)
DOI відсутній

Васійчук В.

Управління ризиками безпеки професійної діяльності : практикум / Васійчук Віктор Олексійович, Токарєва Марія Олександрівна — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. — 161 с. : рис., табл. — оn-line.
У практикумі надано теоретичний матеріал і практичні завдання з оцінки ризику небезпек у життєдіяльності людини, а саме: визначення ризику нещасних випадків, визначення ризику для здоров’я людини за умов впливу токсикантів, хімічних токсикантів із безграничною дією, іонізуючої радіації, визначення величини ризику захворювання професійними хворобами тощо.
Практикум містить матеріал, призначений для студентів другого рівня спеціальності 263 «Цивільна безпека».
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ