Ціннісно-рольовий компонент професійного становлення особистості: діагностика & тренінговий розвиток

Монографія

Open Access:
монографія знаходиться у вільному доступі

Автор:

Каліщук Світлана >>>


Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2024
Кількість сторінок ........ 256
Формат ......................... PDF
УДК ............................... 159.923:378.015.311 057.86
ISBN ............................. 978-617-7826-44-5
DOI ................................10.51500/7826-44-5
Видавець ..................... Яроче́нко Я. В.
Видання ....................... наукове
Ціннісно-рольовий компонент професійного становлення особистості: діагностика & тренінговий розвиток
Монографія

Open Access:
Монографія знаходиться у вільному доступі

Автор:

Каліщук Світлана >>>Мова: українська

Рік видання ........ 2024
Кіл-ть стор. ......... 256
Формат ............... PDF
Видавець ........... Яроче́нко Я. В.
Видання ............. наукове

УДК 159.923:378.015.311 057.86
ISBN 978-617-7826-44-5
DOI 10.51500/7826-44-5

Каліщук Світлана

Ціннісно-рольовий компонент професійного становлення особистості: діагностика & тренінговий розвиток: монограф. / Каліщук Світлана — Вид. 2-е, переробл. й доповн. — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2024. — 256 с. : рис., табл., фот. — оn-line.

В монографії обґрунтовано необхідність розвитку ціннісно-рольового компонента професійного становлення особистості. Досліджено особливості динаміки цінностей й змістів професійної картини світу особистості в період фахової підготовки. Охарактеризовано процес формування досвіду діяльного занурення у професійну ситуацію як умови формування уявлення про професійну позицію. Запропоновано процедурну модель розвитку цілісно-рольового компонента та операційний алгоритм її реалізації.
Монографію рекомендовано для практичних та академічних психологів, студентів, аспірантів і викладачів факультетів психології.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ