Тренінговий матеріал для роботи з підлітками, батьками та викладачами в системі інформальної освіти

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації знаходяться у вільному доступі

Автори: Колодич Д., Лагута А., Мілютіна К >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2020
Кількість сторінок ........ 107
Ілюстрації .................... у кольорі
Формат ......................... PDF
УДК ............................... 374.018.43:077]:159.922.7](477)(072)
ISBN ............................. 978-617-7826-17-9 (оn-line)
DOI ................................10.51500/k61-7826-17-9
Видавець ..................... Яроче́нко Я. В.
Видання ....................... навчальне
Тренінговий матеріал для роботи з підлітками, батьками та викладачами в системі інформальної освіти

Методичні рекомендації

Open Access:
методичні рекомендації знаходиться у вільному доступі


Автори:
Колодич Д.
Лагута А.
Мілютіна К >>>

Мова .................. українська
Рік видання ....... 2020
К-сть стор .......... 107
Ілюстрації ........... у кольорі
Формат ............... PDF
Видавець ........... Яроче́нко Я. В.
Видання ............. навчальне


УДК 004.896:004.94](076.5:075.8)
ISBN 978-617-7826-17-9 (оn-line)
DOI 10.51500/k61-7826-17-9

Колодич Д. М.

Тренінговий матеріал для роботи з підлітками, батьками та викладачами в системі інформальної освіти : методичні рекомендації / Колодич Д. М., Лагута А. О., Мілютіна К. Л. — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2020. — 107 с. : фот., рис., табл. — оn-line.

Методичні рекомендації та тренінгова програма призначені для допомоги викладачам гуртків та курсів при переході на дистанційну освіту. Рекомендації містять детальні поради щодо роботи онлайн, та тренінгові вправи, спрямовані на роботу з учнями та батьками. Окрема увага приділяється емоційній саморегуляції учнів та викладачів в умовах карантину.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410



Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ