Технологія очищення природних
та стічних вод

Навчальний посібник

Open Access: навчальний посібник знаходяться у вільному доступі


Автори:
Гивлюд Анна >>> Петрушка Ігор >>> Руда Марія >>> Шибанова Алла >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2022
Кількість сторінок ........ 169
Ілюстрації .................... у кольорі
Формат ........................ Adobe PDF
УДК ...............................502.3(075)
ISBN ............................. 978-617-95240-3-5
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... ГО «Міжнародна наукова гільдія»
Видання ....................... навчальне
Технологія очищення природних та стічних вод

Навчальний посібник

Open Access:
посібник знаходяться у вільному доступі

Автори:
Гивлюд Анна >>>
Петрушка Ігор >>>
Руда Марія >>>
Шибанова Алла >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2022
К-сть стор. .......... 169
Ілюстрації ........... у кольорі
Формат ............... PDF
Видавець ........... ГО «МНГ»
Видання ............. навчальне

УДК 502.3(075)
ISBN 978-617-95240-3-5 (on-line)
DOI відсутній
Технологія очищення природних та стічних вод : навчальний посібник / [авт. кол. : Гивлюд А. М., Петрушка І. М., Руда М. В., Шибанова А. М.] — Електрон. дан. – ГО «МНГ», 2022. — 169 с. : рис., табл. — оn-line.
У навчальному посібнику «Технологія очищення природних та стічних вод» Логічно узагальнено та послідовно висвітлено сучасні природоохоронні технології очищення природних та стічних вод, що базуються на створенні і використанні сучасних систем водоочистки, та наведено численні приклади розрахунку водоочисного обладнання. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції та методи розрахунків.
Посібник для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ