Робототехніка

Практикум до навчального курсу «Робототехніка, частина 1»


Open Access: практикум знаходиться у вільному доступі

Автор: Пилип Скоропад >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2023
Кількість сторінок ........ 177
Рисунки ........................ ч/б
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... 004.896:004.94](076.5:075.8)
ISBN ............................. 978-617-8285-18-0 (оn-line)
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... ГО «Міжнародна наукова гільдія»
Видання ....................... навчальне
Робототехніка

Практикум до навчального курсу «Робототехніка, частина 1»

Open Access:
практикум знаходиться у вільному доступі


Автор: Пилип Скоропад >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2023
Кількість стор. .... 177
Таблиці ............... ч/б
Формат ............... PDF
Видавець ........... ГО «МНГ»
Видання ............. навчальне

УДК 004.896:004.94](076.5:075.8)
ISBN 978-617-8285-18-0 (оn-line)
DOI відсутній

Скоропад П.

Робототехніка : практикум до навч. курсу «Робототехніка, частина 1» / П. Скоропад — Електрон. дан. — Київ : ГО «МНГ», 2023. — 177 с. : рис., табл. — оn-line.
Практикум створено для більш ефективного засвоєння теоретичного та практичного матеріалу навчального курсу «Робототехніка, частина 1». У практикумі представлено матеріал для самостійних і практичних занять з метою оволодіння методами прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та багатофакторної залежності щодо визначення рішення та ефективності управлінської діяльності. Розглядаються типові приклади навчальних та реальних ситуацій, що вимагають обґрунтування та прийняття управлінських рішень, за умов коли неможливий єдиний вірний варіант рішення. Для навчальної практики представлені варіативні завдання для індивідуального виконання та засвоєння матеріалу.
Практикум для студентів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ