Психотерапія у постнекласичній парадигмі

Посібник


Open Access:
посібник знаходиться у вільному доступі

Автор: Крупельницька Л. >>>

Мова ............................ Українська
Рік видання ................. 2023
Кількість сторінок ........ 176
Таблиці ......................... ч/б
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... 615.851:159.923(075.8)
ISBN ............................. 978-617-8285-05-0 (оn-line)
DOI ............................... 10.56287/8285-05-0
Видавець ..................... ГО "Міжнародна наукова гільдія"
Видання ....................... навчальне
Психотерапія у постнекласичній парадигмі

Посібник

Open Access:
посібник знаходиться у вільному доступі


Автор:
Крупельницька Л. >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2023
К-сть стор. ......... 176
Таблиці ............... ч/б
Формат ............... PDF
Видавець ........... ГО "МНГ"
Видання ............. навчальне

УДК 615.851:159.923(075.8)
ISBN 978-617-8285-05-0 (оn-line)
DOI 10.56287/8285-05-0

Крупельницька Л.

Психотерапія у постнекласичній парадигмі : посібник / Крупельницька Людмила Францівна — Електрон. дан. — Київ : ГО «МНГ», 2023. — 176 с. : рис., табл. — оn-line.
У навчальному посібнику подано огляд ключових рис постнекласичної психології та особливостей психологічної практики у дзеркалі постнекласичної раціональності, розглянуто основні напрями «постнекласичної» психотерапії, а також наведено відомості щодо сучасних тенденцій наукових досліджень психотерапії.
Посібник призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія». Може становити інтерес для практикуючих психологів, психотерапевтів, лікарів.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ