Професійна та цивільна безпека

Навчальний посібник


Open Access:
посібник знаходиться у вільному доступі

Автор: Мацьків Олена >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2023
Кількість стор. ............. 311
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... [355.58+614.8] (075-8)
ISBN ............................. 978-617-7826-36-0
DOI ............................... 10.51500/7826-36-0
Видавець ..................... Яроче́нко Я. В.
Видання ....................... навчальне, 2-е, перероблене і доповнене

Професійна та цивільна безпека

Навчальний посібник

Open Access:
посібник знаходиться у вільному доступі


Автор: Мацьків Олена >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2023
Кількість стор. .... 311
Формат ............... Adobe PDF
Видавець ........... Яроче́нко Я. В.
Видання ............. навчальне,
2-е, перероблене і доповнене

УДК [355.58+614.8] (075-8)
ISBN 978-617-7826-36-0
DOI 10.51500/7826-36-0

Мацьків О.

Професійна та цивільна безпека : навч. посіб. / Мацьків Олена — Вид. 2-е, переробл. й доповн. — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2023. — 311 с. : рис., табл., фот. — оn-line.
У навчальному посібнику розглянуто організацію безпеки та гігієни праці у галузі біотехнологій, питання біоризиків та біобезпеки у лабораторіях галузевих об’єктів. Показано комплекс превентивних заходів цивільного захисту, що здійснюються з метою підвищення стійкості об’єкта господарювання в умовах надзвичайних ситуацій, збереження життя, здоров’я і матеріальних цінностей працівників та населення прилеглих територій.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» другого (магістерського) рівня і відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни «Професійна та цивільна безпека».
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ