Продовольча безпека

Навчальний посібник

Open Access:
посібник знаходиться у вільному доступі

Автор: Руда Марія >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2024
Кількість сторінок ........ 294
Таблиці ......................... ч/б
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... 332:330.341.1
ISBN ............................. 978-617-7826-46-9 (оn-line)
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... Яроченко Я. В.
Видання ....................... навчальне
Продовольча безпека

Навчальний посібник

Open Access:
посібник знаходиться у вільному доступі


Автор: Руда Марія >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2024
К-сть стор. .......... 294
Таблиці ............... ч/б
Формат ............... Adobe PDF
Видавець ........... Яроченко Я. В.
Видання ............. навчальне

УДК 332:330.341.1
ISBN 978-617-7826-46-9
DOI відсутній

Руда М.

Продовольча безпека : навч. посібн. / Марія Руда — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2024. — 294 с. : рис., табл. — оn-line.
У навчальному посібнику обґрунтовано теоретико-методологічні основи дослідження інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування в умовах імперативу продовольчої безпеки. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід досліджень вказаної проблематики. Охарактеризовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення якості продуктів харчування та інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування в Україні. Детально розглянуто напрями інноваційних процесів у сфері виробництва продуктів харчування в розрізі її складових в умовах загострення ризиків продовольчої безпеки.
Навчальний посібник для студентів спеціальностей 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ