Основи екологічного контролю промислових виробництв

Навчальний посібник

Open Access:
Навчальний посібник знаходяться у вільному доступі


Автор ........................... Кузь О. Н., Руда М. В., Шибанова А. М.
Мова ............................ Українська
Рік видання ................. 2022
Кількість сторінок ........ 183
Ілюстрації .................... у кольорі
Формат ........................ Adobe PDF
УДК ...............................502/504/075.8
ISBN ............................. 978-617-95240-4-2
Видавець ..................... ГО «Міжнародна наукова гільдія»
Видання ....................... Online-видання
Основи екологічного контролю промислових виробництв
Навчальний посібник

Open Access:
Навчальний посібник знаходяться у вільному доступі


Автори ............... Кузь О. Н., Руда М. В., Шибанова А. М.

Мова ................... Українська
Рік видання ........ 2022
Кількість стор. ... 183
Ілюстрації ........... у кольорі
Формат ............... Adobe PDF
УДК ......................502/504/075.8
ISBN .................... 978-617-95240-4-2
Видавець ........... ГО «МНГ»
Видання ............. Online-видання

Кузь О. Н., Руда М. В., Шибанова А. М.

Основи екологічного контролю промислових виробництв : навчальний посібник / [авт. кол. : Кузь О. Н., Руда М. В., Шибанова А. М.] – ГО «МНГ», 2022. — 183 с. : рис., таблиці / Online-видання.
У навчальному посібнику «Основи екологічного контролю промислових виробництв» логічно узагальнено та послідовно висвітлено матеріальний та енергетичний баланс промислово-виробничого об’єкта, представлено основи екологічного контролю промислових виробництв. Висвітлено основи ресурсоефективного та чистого виробництва, зокрема описано підходи РЕЧВ. Також навчальний посібник допоможе оволодіти знаннями практичного використання теоретичних і практичних положень екологічного контролю згідно стандартів ДСТУ ISO 14000 «Управління навколишнім середовищем».
Посібник для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber / WhatsApp / Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ