Основи екологічного контролю промислових виробництв

Навчальний посібник

Open Access: посібник знаходяться у вільному доступі

Автори: Кузь Ольга >>> Руда Марія >>> Шибанова Алла >>>


Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2022
Кількість сторінок ........ 183
Ілюстрації .................... у кольорі
Формат ........................ Adobe PDF
УДК ...............................502/504/075.8
ISBN ............................. 978-617-95240-4-2
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... ГО «Міжнародна наукова гільдія»
Видання ....................... навчальне
Основи екологічного контролю промислових виробництв

Навчальний посібник

Open Access:
посібник знаходяться у вільному доступі


Автори:
Кузь Ольга >>>
Руда Марія >>>
Шибанова Алла >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2022
Кількість стор. ... 183
Ілюстрації ........... у кольорі
Формат ............... PDF
Видавець ........... ГО «МНГ»
Видання ............. навчальне

УДК 502/504/075.8
ISBN 978-617-95240-4-2
DOI відсутній

Кузь О.

Основи екологічного контролю промислових виробництв : навч. посіб. / [авт. кол. : Кузь О., Руда М., Шибанова А.] — Електрон. дан. — Київ : ГО «МНГ», 2022. — 183 с. : рис., табл. — оn-line.
У навчальному посібнику «Основи екологічного контролю промислових виробництв» логічно узагальнено та послідовно висвітлено матеріальний та енергетичний баланс промислово-виробничого об’єкта, представлено основи екологічного контролю промислових виробництв. Висвітлено основи ресурсоефективного та чистого виробництва, зокрема описано підходи РЕЧВ. Також навчальний посібник допоможе оволодіти знаннями практичного використання теоретичних і практичних положень екологічного контролю згідно стандартів ДСТУ ISO 14000 «Управління навколишнім середовищем».
Посібник для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ