Виконання, оформлення та процедура захисту кваліфікаційних і курсових робіт

методичні вказівки і рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти

Open Access: видання знаходиться у вільному доступі

Автори:
Речицький О. >>> Попович Т. >>>
Решнова С. >>> Вишневська Л. >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2023
Кількість сторінок ........ 220
Таблиці ......................... ч/б
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... 54 : 378 (082)
ISBN ............................. 978-617-8285-02-9 (оn-line)
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... ГО «Міжнародна наукова гільдія»
Видання ....................... навчальне
Виконання, оформлення та процедура захисту кваліфікаційних і курсових робіт

Методичні вказівки і рекомендації

Open Access: видання знаходиться у вільному доступі

Автори:
Речицький О. >>>
Попович Т. >>>

Решнова С. >>>

Вишневська Л. >>>Мова ................... українська
Рік видання ........ 2023
Кількість стор. .... 220
Таблиці ............... ч/б
Формат ............... PDF
Видавець ........... ГО «МНГ»
Видання ............. навчальне

УДК 54 : 378 (082)
ISBN 978-617-8285-02-9
DOI відсутній

Виконання, оформлення та процедура захисту кваліфікаційних і курсових робіт : методичні вказівки і рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти / [кол. авт. : Речицький О. Н., Попович Т. А., Решнова С. Ф., Вишневська Л. В. ] — 2-ге видання, перероблене і доповнене — Електрон. дан. — Київ : ГО «МНГ», 2023. — 228 с. : табл. — оn-line.
В методичних рекомендаціях зазначено основні вимоги до кваліфікаційних та курсових робіт, а саме: вимоги до планування, виконання та оформлення кваліфікаційних та курсових робіт, процедури їх захисту на кафедрі та під час державної атестації, порядок виявлення та запобігання академічному плагіату.
Методичні рекомендації призначені для здобувачів закладів вищої освіти IV рівня акредитації: галузі знань 10 «Природничі науки» — Спеціальності 102 «Хімія», галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» — Спеціальності 014 «Середня освіта» / спеціалізації 014.06 «Хімія».
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ