Очищення стічних вод молочної промисловості методом адсорбції

Монографія

Open Access:
Монографія знаходяться у вільному доступі


Автори ......................... Гивлюд А. М., Гумницький Я. М., Руда М. В.
Мова ............................ Українська
Рік видання ................. 2022
Кількість сторінок ........ 133
Ілюстрації .................... ч/б
Формат ........................ Adobe PDF
УДК ............................... 644.6:541.183
DOI ............................... 10.56287/95240-6-6
ISBN ............................. 978-617-95240-6-6
Видавець ..................... ГО «Міжнародна наукова гільдія»
Видання ....................... Online-видання
Очищення стічних вод молочної промисловості методом адсорбції
Монографія

Open Access: Монографія знаходяться у вільному доступі


Автори ................ Гивлюд А. М., Гумницький Я. М., Руда М. В.

Мова ................... Українська
Рік видання ........ 2022
Кількість стор. ... 133
Ілюстрації ........... ч/б
Формат ............... Adobe PDF
УДК ......................644.6:541.183
DOI .......................10.56287/95240-6-6
ISBN .................... 978-617-95240-6-6
Видавець ........... ГО «МНГ»
Видання ............. Online-видання

Гивлюд А. М., Гумницький Я. М., Руда М. В.

Очищення стічних вод молочної промисловості методом адсорбції : монографія / [авт. кол. Гивлюд А. М., Гумницький Я. М., Руда М. В.] – ГО «МНГ», 2022. — 133 с. : рис., таблиці / Online-видання.
Монографія присвячена обґрунтуванні адсорбційного методу очищення
стічних вод молокопереробних підприємств природнім цеолітом. Описані
дослідження статики сорбції природним цеолітом α - оксіпропіонової ( молочної)
кислоти та білка, що є основними забруднювачами стічних вод молокопереробних
підприємств, встановлено ізотерми адсорбції та їх описано рівнянням Ленгмюра.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ