Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Навчальний посібник

Open Access:
посібник знаходиться у вільному доступі

Автори: Шибанова Алла >>>
Руда Марія >>> Кузь Ольга >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2023
Кількість сторінок ........ 151
Таблиці ......................... ч/б
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... 504-047.64(477)(075.8)
ISBN ............................. 978-617-7826-34-6
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... Яроче́нко Я. В.
Видання ....................... навчальне
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Навчальний посібник

Open Access:
посібник знаходиться у вільному доступі


Автори:
Шибанова Алла >>>
Руда Марія >>>
Кузь Ольга >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2023
К-сть стор. ......... 151
Таблиці ............... ч/б
Формат ............... Adobe PDF
Видавець ........... Яроче́нко Я. В.
Видання ............. навчальне

УДК 504-047.64(477)(075.8)
ISBN 978-617-7826-34-6
DOI відсутній

Шибанова А.

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : навч. посібн. / Алла Шибанова, Марія Руда, Ольга Кузь. — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2023. – 151 с. : рис., табл. — оn-line.
У навчальному посібнику розглянуті теоретичні основи сучасної системи екологічного нормування інгредієнтного забруднення, яка включає комплекс природоохоронних нормативів, регламентів, правил та вимог, що спрямовані на забезпечення екологічної безпеки населення, охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.
Навчальний посібник для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища», фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ