Методи і моделі прийняття
управлінських рішень

Практикум

Open Access:
практикум знаходиться у вільному доступі

Автор: Руда Марія >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2023
Кількість сторінок ........ 119
Таблиці ......................... ч/б
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... 338.24
ISBN ............................. 978-617-8285-08-1 (оn-line)
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... ГО «Міжнародна наукова гільдія»
Видання ....................... навчальне
Методи і моделі прийняття управлінських рішень

Практикум

Open Access:
практикум знаходиться у вільному доступі


Автор: Руда Марія >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2023
К-сть стор. ......... 119
Таблиці ............... ч/б
Формат ............... Adobe PDF
Видавець ........... ГО «МНГ»
Видання ............. навчальне

УДК 338.24
ISBN 978-617-8285-08-1
DOI відсутній

Руда М.

Методи і моделі прийняття управлінських рішень : практикум / М. Руда — Електрон. дан. — Київ : ГО «МНГ», 2023. — 119 с. : табл. — оn-line.
У практикумі представлено матеріал для самостійних і практичних занять з метою оволодіння методами прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та багатофакторної залежності щодо визначення рішення та ефективності управлінської діяльності. Розглядаються типові приклади навчальних та реальних ситуацій, що вимагають обґрунтування та прийняття управлінських рішень, за умов коли неможливий єдиний вірний варіант рішення. Для навчальної практики представлені варіативні завдання для індивідуального виконання та засвоєння матеріалу.
Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ