Концептуальні основи екологічного нормування шкідливих впливів на
прикладі складного ландшафтного комплексу Дністровського Передкарпаття

Монографія

Open Access:
монографія знаходяться у вільному доступі

Автори: Тарас Бойко >>> Кузь Ольга >>> Руда Марія >>>


Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2022
Кількість сторінок ........ 220
Ілюстрації .................... ч/б
Формат ........................ Adobe PDF
УДК ............................... 006.015.5
ISBN ............................. 978-617-95240-5-9
DOI ............................... 10.56287/95240-5-9
Видавець ..................... ГО «Міжнародна наукова гільдія»
Видання ....................... наукове
Концептуальні основи екологічного нормування шкідливих впливів на прикладі складного ландшафтного комплексу Дністровського Передкарпаття

Монографія

Open Access:
монографія знаходяться у вільному доступі


Автори:

Тарас Бойко >>>

Кузь Ольга >>>

Руда Марія >>>


Мова ................... українська
Рік видання ........ 2022
К-сть стор. .......... 220
Ілюстрації ........... ч/б
Формат ............... PDF
Видавець ........... ГО «МНГ»
Видання ............. наукове

УДК 006.015.5
ISBN 978-617-95240-5-9
DOI 10.56287/95240-5-9

Бойко Т.

Концептуальні основи екологічного нормування шкідливих впливів на прикладі складного ландшафтного комплексу Дністровського Передкарпаття : монографія / [авт. кол. Бойко Т., Кузь О., Руда М.] — Електрон. дан. — Київ : ГО «МНГ», 2022. — 220 с. : рис., табл. — оn-line.
Монографія присвячена розробленню наукових принципів вибору базових
показників для екологічного нормування шкідливих впливів на складні
ландшафтні комплекси з метою забезпечення суспільно-необхідної якості їх
функціонування. Практичний матеріал зібрано на основі досліджень складних
ландшафтних комплексів у Дністровському Прикарпатті.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ