Керівництво з використання метафоричних карт «Homo Ludens» / «Людина, що Грає»

Інструктивно-діагностичні матеріали

Online-видання – ціна вільна

Автори:
Гордієнко-Митрофанова І. >>>
Саута С. >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2024
Ілюстрації .................... у кольорі
К-сть стор. ................... 111
Формат ........................ Adobe PDF
УДК ...............................159.98
ISBN ............................. 978-617-7826-45-2 (оn-line)
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... Яроче́нко Я. В.
Видання ....................... науково-популярне
Керівництво з використання метафоричних карт «Homo Ludens» / «Людина, що Грає»

Інструктивно-діагностичні матеріали

Online-видання – ціна вільна


Автори:
Гордієнко-Митрофанова І. >>>
Саута С. >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2024
К-сть стор. .......... 111
Ілюстрації ........... у кольорі
Формат ............... PDF
Видавець ........... Яроченко Я. В.
Видання ............. науково-популярне

УДК 159.98
ISBN 978-617-7826-45-2 (оn-line)
DOI відсутній

Гордієнко-Митрофанова І.

Керівництво з використання метафоричних карт «Homo Ludens» / «Людина, що Грає» : інструктивно-діагнос. мат. / Гордієнко-Митрофанова І., Саута С. — Вид. 2-е, переробл. й доповн. — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2024. — 111 с. : табл., мал. — оn-line.
У керівництві представлені техніки роботи з проективною методикою
«Метафоричні асоціативні карти «Homo Ludens»», підґрунтям якої є авторська
концепція грайливості / ігрової компетентності. Грайливість розвиває новий погляд
на світ і взаємодію людей. Головна увага приділена опануванню семирівневої
стратегії розв’язання проблемних ситуацій і набуттю навичок самодопомоги в методі
позитивної психотерапії. Автори також визначають й описують рівні грайливості /
ігрової компетентності й ігрові позиції в міжособистісних конфліктах.
Керівництво адресовано психотерапевтам, психологам-консультантам,
практикуючим клінічним психологам, ведучим трансформаційних ігор, а також
студентам психологічних напрямів підготовки й усім, хто хоче оволодіти ефективним
інструментом самоаналізу й самотерапії.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ