Історія філософії: проблема людини та її меж

Вступ до філософської антропології як метаантропології


Навчальний посібник зі словником

Online-видання – 200,00 грн
Паперова книга – 591,00 грн

Автори: Хамітов Назіп >>> Гармаш Лариса >>>
Крилова Світлана >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2023
Кількість стор. ............. 396
Ілюстрації .................... відсутні
Формат ........................ А5 – друк
Формат ........................ PDF – Online
УДК .............................. 101.8
ISBN ............................. 978-966-373-080-3 Друк
ISBN ............................. 978-617-8285-13-5 Online
DOI .............................. 10.56287/8285-13-5
Видавець .................... ГО «МНГ»
Видання ...................... навчальне
Історія філософії: проблема людини та її меж

Вступ до філософської антропології як метаантропології


Навчальний посібник зі словником


Online-видання – 200,00 грн
Паперова книга – 591,00 грн


Автори:
Хамітов Назіп >>>
Гармаш Лариса >>>
Крилова Світлана >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2023
Стор. ................... 396
Ілюстрації ........... відсутні
Друк. ................... А5
Online .................. PDF
Видавець ............ ГO «МНГ»
Видання .............. навчальне

УДК 101.8
ISBN 978-966-373-080-3 Друк
ISBN 978-617-8285-13-5 Online
DOI 10.56287/8285-13-5

Хамітов Н.

Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова — Вид. 4-те, переробл. й доповн. — Електрон. дан. — Київ : ГО «МНГ», 2023. — 396 с. — оn-line.
У навчальному посібнику лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі – становлення філософської антропології як метаантропології.
Матеріали лекцій викладено у доступному і динамічному стилі, окремі лекції читаються як філософський роман. У наявності філософський словник із визначенями основних термінів сучасної філософії людини.
Посібник рекомендовано студентам ЗВО і коледжів, які вивчають філософські та
гуманітарні дисципліни, а також всім, хто цікавиться проблемою людини у філософії.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ