Філософський словник. Людина і світ

Словник

Online-видання – 200,00 грн
Паперова книга – 383,00 грн

Автори: Хамітов Назіп >>> Крилова Світлана >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2023
Кількість сторінок ....... 130
Ілюстрації .................... відсутні
Формат ........................ А5 – друк
Формат ........................ PDF – Online
УДК .............................. 101.8
ISBN ............................. 978-966-373-411-8 Друк
ISBN ............................. 978-617-8285-12-8 Online
DOI .............................. 10.56287/8285-12-8
Видавець .................... ГО «МНГ»
Видання ...................... довідкове

Філософський словник. Людина і світ


Словник


Online-видання – 200,00 грн
Паперова книга – 383,00 грн


Автори:
Хамітов Назіп >>>
Крилова Світлана >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2023
Стор. ................... 130
Ілюстрації ........... відсутні
Друк. ................... А5
Online .................. PDF
Видавець ............ ГO «МНГ»
Видання .............. довідкове

УДК 101.8
ISBN 978-966-373-411-8 Друк
ISBN 978-617-8285-12-8 Online
DOI 10.56287/8285-12-8

Хамітов Н.

Філософський словник. Людина і світ : словник / Н. Хамітов, С. Крилова — Вид. 2-е, переробл. й доповн. — Електрон. дан. — Київ : ГО «МНГ», 2023. — 130 с. — оn-line.
У словнику автори цікаво і лаконічно визначили найважливіші філософські терміни.
Видання рекомендовано як для школярів старших класів, студентів, аспірантів, які вивчають предмет «Людина і світ», так і для викладачів, вчених і шукачів відповідей на вічні філософські запитання
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ