Екосистемна адаптація до зміни клімату та стійкий регіональний розвиток

Практикум

Open Access:
практикум знаходиться у вільному доступі

Автори: Руда Марія >>> Шибанова Алла >>>
Гивлюд Анна >>> Барвінська Христина >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2024
Кількість сторінок ........ 102
Таблиці ......................... ч/б
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... 504:37.03
ISBN ............................. 978-617-7826-48-3 (оn-line)
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... Яроченко Я. В.
Видання ....................... навчальне
Екосистемна адаптація до зміни клімату та стійкий регіональний розвиток

Практикум

Open Access:
практикум знаходиться у вільному доступі

Автори:
Руда Марія >>>
Шибанова Алла >>>
Гивлюд Анна >>>
Барвінська Христина >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2024
Кількість стор. .... 102
Таблиці ............... ч/б
Формат ............... PDF
Видавець ........... Яроченко Я. В.
Видання ............. навчальне

УДК 504:37.03
ISBN 978-617-7826-48-3 (оn-line)
DOI відсутній
Екосистемна адаптація до зміни клімату та стійкий регіональний розвиток : практикум / Укл.: Марія Руда, Алла Шибанова, Анна Гивлюд, Христина Барвінська — Електрон. дан. — Київ: Яроче́нко Я. В., 2024. — 102 с. : рис., табл. — оn-line.
Практикум містить докладні інструкції щодо застосування AlivE як частини процесу планування EbA. На додаток до покрокових інструкцій з використання самого інструменту у практикумі надано структуру та методологію для збору та організації інформації, необхідної для використання ALivE, а також представлено рекомендації щодо визначення точок входу для інтеграції EbA у політику та процеси планування.
Практикум підготовлено для факультативного курсу: «Екосистемні послуги для післявоєнної відбудови України: Європейський досвід».
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ