Екологічне інспектування

Практикум

Open Access:
практикум знаходиться у вільному доступі

Автори: Руда Марія >>> Шибанова Алла >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2023
Кількість сторінок ........ 116
Таблиці ......................... ч/б
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... 338.24
ISBN ............................. 978-617-8285-00-5 (оn-line)
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... ГО «Міжнародна наукова гільдія»
Видання ....................... навчальне
Екологічне інспектування

Практикум

Open Access:
практикум знаходиться у вільному доступі

Автори:
Руда Марія >>>
Шибанова Алла >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2023
Кількість стор. .... 116
Таблиці ............... ч/б
Формат ............... PDF
Видавець ........... ГО «МНГ»
Видання ............. навчальне

УДК 338.24
ISBN 978-617-8285-00-5 (оn-line)
DOI відсутній

Руда М.

Екологічне інспектування : практикум / М. Руда, А. Шибанова — Електрон. дан. — Київ : ГО «МНГ», 2023. — 116 с. : табл. — оn-line.
У практикумі висвітлено методи і прийоми, що використовують при здійсненні екологічного інспектування на території України. Зібрано та осмислено сучасний матеріал про суть, структуру, види, особливості реалізації та передумови створення системи екологічного інспектування. Стрижневою ідеєю лабораторного практикуму є концепція реалізації екологічної політики України через ефективне впровадження системи екологічного контролю, отож видання має навчально-методичну і наукову цінність. Розкрито зміст екологічного інспектування як необхідної умови збереження довкілля, раціонального використання природних ресурсів та їх відтворення. У практичній частині приведені приклади розрахунків щодо відшкодування збитків за порушення природоохоронного законодавства.
Практикум для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ