Довідник «Хімічна безпека»

Навчальний посібник


Open Access: посібник знаходиться у вільному доступі

Автори: Васійчук В. >>>Токарєва М. >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2022
Кількість сторінок ........ 146
Таблиці ......................... ч/б
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... 502.55:614.878 (030)
ISBN ............................. 978-617-7826-27-8 (оn-line)
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... Яроче́нко Я. В.
Видання ....................... навчальне
Довідник «Хімічна безпека»

Навчальний посібник

Open Access:
посібник знаходиться у вільному доступі


Автори:
Васійчук В. >>>
Токарєва М. >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2022
Кількість стор. .... 146
Таблиці ............... ч/б
Формат ............... PDF
Видавець ........... Яроче́нко Я. В.
Видання ............. навчальне

УДК 502.55:614.878 (030)
ISBN 978-617-7826-27-8 (оn-line)
DOI відсутній

Васійчук В.

Довідник «Хімічна безпека» : навч. посіб. / Васійчук Віктор Олексійович, Токарєва Марія Олександрівна — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. — 146 с. : рис., табл. — оn-line.
Довідник «Хімічна безпека» містить необхідну інформацію для користувачів норм і публікацій з питань хімічної безпеки та захисту. Терміни і пов'язані з ними визначення та поняття об'єднані в розділи за тематичною спрямованістю. Для зручності користування наведено перелік використаних скорочень.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека», розробників і рецензентів норм безпеки, а також для фахівців, консультантів і співробітників ДСНС, які працюють у цій сфері.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ