Державний аудит публічних фінансів

Навчальний посібник

Open Access:
навчальний посібник знаходяться у вільному доступі


Автори: Волкова О. >>> Луценко І. >>> Хомутенко А. >>> Хомутенко В. >>>

Мова ........................ українська
Рік видання ............. 2022
Кількість стор. ......... 429
Ілюстрації ................ у кольорі
Формат .................... Adobe PDF
УДК ........................... 657.6:35.073.52
ISBN ......................... 978-617-7826-14-8
DOI ........................... 10.51500/7826-14-8
Видавець ................. Яроче́нко Я. В.
Видання ................... навчальне
Державний аудит публічних фінансів

Навчальний посібник

Open Access:
посібник знаходяться у вільному доступі


Автори:
Волкова О. >>>
Луценко І. >>>
Хомутенко А. >>>
Хомутенко В. >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2022
К-сть стор. .......... 429
Ілюстрації ........... у кольорі
Формат ............... PDF
Видавець ........... Яроче́нко Я. В.
Видання ............. начальне

УДК 657.6:35.073.52
ISBN 978-617-7826-14-8
DOI 10.51500/7826-14-8
Державний аудит публічних фінансів: навчальний посібник / [авт. кол. : Волкова О. Г., Луценко І. С., Хомутенко А. В., Хомутенко В. П.] / за ред. проф. Хомутенко А. В. — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022 — 429 с. : рис., таб. — оn-line.
Навчальний посібник призначено для студентів економічних та юридичних спеціальностей. Може бути використаний фахівцями в галузі фінансів, податків, державного управління, науковцями, викладачами та спеціалістами-практиками з контролю за публічними фінансами.
У навчальному посібнику розкрито теоретичні, нормативно-правові та прикладні аспекти аудиту публічних фінансів в Україні. Визначено сутність та призначення, суб’єкти та стандарти державного аудиту публічних фінансів. Охарактеризовано методичні підходи до проведення державного аудиту суб’єктів господарювання, місцевих бюджетів, державних цільових програм, бюджетних програм, державного боргу та ін.
Наведені в навчальному посібнику приклади сприятимуть набуттю студентами практичних навичок та вмінь. Запропоновані тестові завдання та питання за кожною темою дозволять студентам здійснити самоконтроль.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ