Чинники розвитку толерантності особистості на різних етапах соціалізації

Колективна монографія

Open Access:
монографія знаходиться у вільному доступі

Автор ........................... авторський колектив
Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2022
Кількість сторінок ........ 359
Ілюстрації .................... ч/б, кольор.
Формат ......................... PDF
УДК ............................... 159.9.018:316.6
ISBN ............................. 978-617-7826-25-4 (оn-line)
DOI ............................... 10.51500/7826-25-4
Видавець ..................... Яроче́нко Я. В.
Видання ....................... наукове
Чинники розвитку толерантності особистості на різних етапах соціалізації

Колективна монографія

Open Access:
монографія знаходиться у вільному доступі


Автор: авторський колектив

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2022
К-сть стор. .......... 359
Ілюстрації ........... ч/б, кольор.
Формат ............... PDF
Видавець ........... Яроче́нко Я. В.
Видання ............. наукове

УДК 159.9.018:316.6
ISBN 978-617-7826-25-4 (оn-line)
DOI 10.51500/7826-25-4
Чинники розвитку толерантності особистості на різних етапах соціалізації : кол. монографія / Мілютіна К. Л., Власова О. І., Рябчич Я. Є. та ін. / за ред. проф. Власової О. І. — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. — 359 с. : рис., табл., портр., фот. — оn-line.

У колективній монографії представлено теоретичний та емпіричний розгляд проблеми толерантності на різних вікових етапах. Протягом трьох років співробітники кафедри психології розвитку, аспіранти, студенти, психологи-практики привносили власне бачення цієї проблематики. Монографія містить рекомендації та методичні розробки.
Практичне значення монографії полягає у можливості використання отриманих наукових результатів психологами науковцями, студентами, практичними психологами.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування | спілкування

Viber & Telegram

+38 093 923 1410Email: lie.gudzyk@gmail.com

Україна, Київ