Редагування
та коректура текстів

Редагування
та коректура текстів

Надаємо комплекс послуг з редагування, коректури та вичитки інформаційних продуктів: текстів статей,

SЕО-текстів, книг, монографій, дисертацій, антологій, сайтів | блогів, рукописів у будь-яку сторону:

UA, GB & RU

Редагування інформаційного продукту. Наші фахівці можуть виправити, доповнюють текст необхідними символами або видаляють зайві, також можуть змінити структуру тексту, за необхідністю. Редактор займається обробкою авторських матеріалів і трансформує їх у відповідний формат.

Розрізняють три види редагування:
Літературна редактура
Починається зі знайомства з матеріалом, визначення відповідності змісту назві книги. Перше читання виявляє логічні похибки композиції, відступу від стилю твору. Редактор знаходить типові лексичні помилки в тексті документа. Наприклад, в юридичній збірці править розмовні висловлювання, в художньому тексті – нелітературні форми, невірно побудовані речення, в дитячій книзі – терміни, які будуть незрозумілі дитині. Після узгодження літературної правки з автором, роботу над рукописом продовжує коректор.
Наукова редактура
Науковий редактор перевіряє достовірність фактів наданого матеріалу, звіряє креслення, формули, документи, цитати з першоджерелами. Редагування наукового тексту надається профільним фахівцям. Текст перекладу вичитується за оригіналом для оцінки логіки та смислової лінії, термінології, потім перевіряється на відповідність правилам мови (UA, GB & RU): стилістику, лексику, пунктуацію.
Технічна редактура
Технічна редактура – це перевірка на етапі створення макету і верстки, як комп'ютерний ескіз переноситься для друку, розташування сторінок, розділів, заголовків, ілюстрацій.
Коректура (коректорськая правка). Наші фахівці виправляють друкарські помилки, що сталися при написанні тексту або наборі; перевіряють таблиці, заголовки, підписи до зображень.

Коректура текстів видаляє механічні неточності, граматичні та пунктуаційні помилки, що псують враження від друкованого видання.

Коректура у видавництві відбувається поетапно: коректура рукопису, коректура після верстки (звірка), коректура після підписання видання до друку.
Приклади редактури та корректури текста Lie Gudzyk Studio 4
Приклади редактури та корректури текста Lie Gudzyk Studio 4
Приклади редактури та корректури текста Lie Gudzyk Studio 4

Редагування текстів

для сайтів:

 • виправляємо орфографічні та пунктуаційні помилки;
 • перевіряємо оформлення тексту на сайті (типографіку);
 • уніфікуємо терміни, назви, скорочення;
 • підвищуємо унікальність;
 • оптимізуємо структуру та стиль.

Редагування текстів

для книг і журналів:

 • виправляємо орфографічні та пунктуаційні помилки;
 • перевіряємо правильність оформлення та нумерації рисунків, таблиць тощо;
 • перевіряємо правильність написання призвищ і точність цитат;
 • уніфікуємо терміни, назви, скорочення, графічні елементи тощо;
 • знаходимо повтори;
 • оптимізуємо структуру та стиль.

Коректура статей, дисертацій, монографій, посібників тощо:

 • виправляємо орфографічні, пунктуаційні помилки та опечатки;
 • перевіряємо правильність оформлення та нумерації рисунків, таблиць тощо;
 • усуваємо смислові та стилістичні недоліки;
 • уніфікуємо терміни, назви, скорочення, графічні елементи тощо.

Вичитування дисертацій:
редагування та коректура


Вичитування дисертацій:
редагування та коректура

Вичитування і коректура дисертацій значно відрізняється від підготовки до друку збірки вірщів, антології або книги.

 1. Ваш науковий керівник займаться науковим редагуванням вашої дисертації!
 2. Ми не оцінюємо зміст дисертації, глибину розкриття теми та вичерпність фактичних даних, а допомагаємо викласти наявний матеріал літературною українською, англійською чи російською мовами!
 3. Звертаємо вашу увагу, що ми займаємося літературним редагуванням та корекцією, а саме "причісуємо", прибираємо незначні стилістичні недоліки: розмовні вирази, невиправдані повтори, дублювання смислів, порушення лексичної сполучуваності, неправильне вживання слів та:
 • максимально усуваємо граматичні, орфографічні, синтаксичні та інші мовні огріхи;
 • перевіряємо відповідність нумерації вимогам і правильність ієрархії розділів та інших структурних елементів;
 • стежимо за коректністю посилань у тексті на рисунки, формули, таблиці;
 • уніфікуємо терміни, назви, скорочення, графічні елементи тощо;
 • технічні правки: шрифт, кегль, поля, видалення зайвих розривів рядків, подвійних пробілів, робимо однаковими лапки й тире, також можемо допомогти з форматуванням таблиць і набиранням формул;
 • виправляємо список літератури за вимогами ДСТУ, також за потреби можемо розставити по тексту цифри-посилання на джерела.
 • допомагаємо з UA, GB & RU перекладом анотації до дисертаційної роботи.

Також редагуємо переклади наукових статей для журналів чи монографій з англійської мови: корегуємо стиль тексту, перевіряємо повноту й точність перекладу, виправляємо орфографічні та пунктуаційні помилки.
Поширені запитання
Яким має бути текст для редагування чи коректури?
Для редагування чи коректури текст надається у електронному чи друкованному (за домовленістю) вигляді, а саме:
 • текст має бути у форматі – doc MS Word;
 • формат паперу: А4 (21 см х 29,7 см);
 • орієнтація сторінок: книжкова із вирівнюванням по ширині з відступом від лівого краю – 1,25 см;
 • поля: 2 см;
 • шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 14 рt);
 • міжрядковий інтервал – 1,5 см.
У тексті не повинно бути переносів та макросів.
Чому редагування та коректура є такими важливими?
Написати статтю, книгу чи дисертацію – це звісно грандіозна робота, але стилістика, побудова речень, граматика та пунктуація – це найважливіші складові як письменницької справи, так і захисту наукової роботи.
Чи можна уникнути професійного редагування тексту видання?
Теоретично автор має право видавати будь-яку працю, зміст якої не суперечить законодавству. На практиці багато видавництв рідко друкують книгу без редагування, що обумовлено підтримкою репутації.
Чи можете ви зробити не тільки коректуру, а й наукове редагування дисертації?
Так, за домовленістю та наявністю наукового співробітника профільної галузі.
Дисертації яких галузей ви берете у роботу?
Економіка, менеджент, маркетинг, соціологія, історія, фізична культура і спорт, філософія, право тощо.
Чи можете ви визначити | надати УДК для моєї дисертації?
Чи можете ви присвоїти | надати ISBN для моєї дисертації?
Контакти
Зв'яжіться з нами, ми з радістю відповімо на ваші запитання
Телефон: +38 093 923 1410

Почта: info@liegudzyk.com

@liegudzyk.op
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності