Чинники розвитку толерантності особистості на різних етапах соціалізації

Колективна монографія

Open Access:
Монографія знаходиться у вільному доступі


Автор ........................... авторський колектив
Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2022
Кількість сторінок ........ 359
Ілюстрації .................... ч/б, кольор.
Формат ......................... PDF
УДК ............................... 159.9.018:316.6
DOI ............................... 10.51500/7826-25-4
ISBN ............................. 978-617-7826-25-4
Видавець ..................... Яроче́нко Я.В.
Видання ....................... Online-видання
Чинники розвитку толерантності особистості на різних етапах соціалізації
Колективна монографія

Open Access:
Монографія знаходиться у вільному доступі


Автор ................. авторський колектив

Мова ................... українська

Рік видання ........ 2022
Кіл-ть стор. ......... 359
Ілюстрації ........... ч/б, кольор.
Формат ............... Adobe PDF
УДК ......................159.9.018:316.6
ISBN .................... 978-617-7826-25-4
Видавець ........... Яроче́нко Я. В.
Видання ............. Online-видання
DOI .......................10.51500/7826-25-4

У колективній монографії представлено теоретичний та емпіричний розгляд проблеми толерантності на різних вікових етапах. Протягом трьох років співробітники кафедри психології розвитку, аспіранти, студенти, психологи-практики привносили власне бачення цієї проблематики. Монографія містить рекомендації та методичні розробки.
Практичне значення монографії полягає у можливості використання отриманих наукових результатів психологами науковцями, студентами, практичними психологами.


Ч 63
Чинники розвитку толерантності особистості на різних етапах соціалізації : колективна монографія / [авт. кол. : Мілютіна К. Л., Власова О. І., Рябчич Я. Є. та ін.] / за ред. проф. Власової О. І. – Київ : Яроче́нко Я. В., 2022 – 359 с. : рис., таблиці / Online-видання.
Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво видавця: ДК 6692

Онлайн-листування та спілкування через
Viber / WhatsApp / Telegram
+38 093 923 1410

Email: lie.gudzyk@gmail.com
Україна, Київ