Державний аудит публічних фінансів

Навчальний посібник

Open Access:
Навчальний посібник знаходяться у вільному доступі >>>


Автори підручника ...... Волкова О. Г., Луценко І. С., Хомутенко А. В., Хомутенко В. П.
Мова ............................ Українська
Рік видання ................. 2022
Кількість сторінок ........ 429
Ілюстрації .................... у кольорі
Формат ........................ Adobe PDF
УДК ............................... 657.6:35.073.52
DOI ............................... https://doi.org/10.51500/7826-14-8
ISBN ............................. 978-617-7826-14-8
Видавець ..................... Яроче́нко Я.В.
Видання ....................... Online-видання
Навчальний посібник призначено для студентів економічних та юридичних спеціальностей. Може бути використаний фахівцями в галузі фінансів, податків, державного управління, науковцями, викладачами та спеціалістами-практиками з контролю за публічними фінансами.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні, нормативно-правові та прикладні аспекти аудиту публічних фінансів в Україні. Визначено сутність та призначення, суб’єкти та стандарти державного аудиту публічних фінансів. Охарактеризовано методичні підходи до проведення державного аудиту суб’єктів господарювання, місцевих бюджетів, державних цільових програм, бюджетних програм, державного боргу та ін.
Наведені в навчальному посібнику приклади сприятимуть набуттю студентами практичних навичок та вмінь. Запропоновані тестові завдання та питання за кожною темою дозволять студентам здійснити самоконтроль.В 67
Державний аудит публічних фінансів: навчальний посібник / [авт. кол. : Волкова О. Г., Луценко І. С., Хомутенко А. В., Хомутенко В. П.] / за ред. проф. Хомутенко А. В. – Київ : ЯРОЧЕ́НКО Я. В., 2022 – 429 с. : рис., таблиці / Online-видання.

Контакти

Оnline Publishing

онлайн-видавництво друкованих та електронних продуктів.

Свідоцтво ДК 6692

Phone: +38 093 923 1410
Viber / WhatsApp / Telegram

Email: lie.gudzyk@gmail.com
Україна, Київ